A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2012 óta valósítja meg Játék határokkal elnevezésű prevenciós programját a játékszenvedély megelőzése és kezelése céljából.

A prevenciós program célja az általános iskolai felső tagozatos és középiskolás korosztályú fiatalok figyelmének felhívása a szerencsejáték veszélyeire előadások és szemléletformáló klubfoglalkozások keretében. A program nagyon fontos eleme, hogy az alternatív társas együttlét fontosságára igyekszik rámutatni, ennek az örömteli voltát próbálja megmutatni a fiatalok számára. Célja, hogy a fiatal meg tudja élni a másokkal való együttlét örömét, és ne keresse az olyan magányos aktivitásokat, amelyek átmeneti örömöt nyújtanak, hosszú távon azonban éppen az öröm megélésének élményét veszik el.

Az Ökumenikus Segélyszervezet a 2019-es évben nyílt pályázat útján további oktatási intézményre kívánta kiterjeszteni a programot. Ennek értelmében a 2017/2018-ban is részt vevő 12 iskola mellett a 2019/2020-as tanévben újabb 12 iskolát von be a Játék határokkal programba, így összesen 24 iskolában megvalósítva ezzel a programot az adott tanévben. A nyílt pályázatra minden olyan a közép-magyarországi régióban található, általános – vagy középiskola alapítványa pályázhatott, akik szerették volna iskolájukban a Játék határokkal prevenciós programot megvalósítani 2 osztályban, és annak lebonyolítására összesen 800.000 Ft támogatást elnyerni. 


A pályázatra a János Vitéz Alapítvány beadta jelentkezését, melyet az Ökumenikus Segélyszervezet elfogadott, így a Játék határokkal prevenciós program iskolánkban 2019-ben meg fog valósulni.